Aktuality

Informace pro rodiče

 

Dne 17. 6. 2021 bude provoz v MŠ pouze do 16.00 hod. z důvodu slavnostního vyřazení předškoláků.

 

Děkujeme za pochopení.

 

8. 6. 2021 - Přihláška do MŠ Sedmikráska

Přihlášku na srpnový provoz odevzdávejte osobně nebo naskenujte přímo do MŠ Sedmikráska.
Děkujeme.

7. 6. 2021 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat    on-line dne 16. 6. 2021 v 15,30 hodin.

Odkaz pro připojení: naleznete zde

Slavnostní vyřazení předškoláků se uskuteční                   

ve čtvrtek 17. 6. v 16.30 hod. na zámku v kongresovém sále.

Pokud máte zájem dozvědět se informace o zdravé výživě, v sekci "Školní jídelna-články" naleznete zajímavé články.

Výsledky správního řízení naleznete v přiložených souborech.

1. 6. 2021 - Dětský den

Dnes se uskutečnil na zahradě pro děti sportovní dětský den. Zajišťovalo Středisko volného času, dopoledne bylo několik stanovišť s netradičními úkoly a na závěr bylo připravené malé překvapení. Fotky si můžete prohlédnout v galerii.
 

Na zahradu MŠ jsme zakoupili naučný prvek PEXESO z kvalitního dřevěnného materiálu s obrázky z přírody.

24. 5. 2021 - Prosba

Vážení rodiče,

Ve třídě „ Motýlků“ dlouhodobě onemocněla naše kamarádka Barunka. Rodina se den ze dne ocitla v těžké situaci – po všech stránkách…. Maminka leží s Barunkou v nemocnici a tatínek musel časově přizpůsobit své zaměstnání tak, aby se mohl postarat o další holčičku, která chodí na první stupeň ZŠ. Pro mnohé z nás je nepředstavitelné, že by se s touto situací musel potýkat….

Paní Hladíková – maminka holčičky z téže třídy přišla s nápadem – vyfotí Motýlky a výtěžek z prodaných fotografií zájemcům věnuje spolu s rodiči z Motýlků rodině jako podporu při léčbě.

Pokud by někdo z Vás chtěl také tuto rodinu v jejich tíživé situaci podpořit jakoukoliv finanční částkou, obraťte se na třídní učitelku nebo na ředitelku školy. Zvýšené náklady bude mít rodina na cestovné, stravu dívenky i na podporu maminky při každodenní účasti při další léčbě. Maminka je OSVČ a v době minulé nemohla svoji profesi vykonávat. Rodina souhlasí s pomocí, děkuje a je vděčná za náš zájem a pochopení.

 

Zaměstnanci Mateřské školy v Líbánkách se k této žádosti o pomoc také připojí.

Pokud byste měli jakýkoliv nápad, je vítán….

 

Děkuji Vítězslava Borovičková, ředitelka

17. 5. 2021 - Informace k prázdninovému provozu

Prosíme rodiče našich dětí, pokud už vědí docházku dítěte o prázdninách, aby vyplnili Přihlášky s označenými dny a předali je p. učitelkám co nejdříve, nejdéle však do 25. 6.
Přihlášky jsou k dispozici ve třídách nebo jsou k vytisknutí níže u informace o prázdninovém provozu mateřských škol.
Děkujeme.

17. 5. 2021 - Připravované akce

7. 6. Kouzelník s programem "Kamarádi z klobouku" od 9.00 hod.                    na odloučeném pracovišti, pravděpodobně na zahradě.

 

 

10.6. pohádka "O Lesněnce" od 9.00 a 10.00 hod. (2 skupiny)                            na zahradě hlavní budovy MŠ.
Děkujeme Emičce Smetanové, která v minulosti navštěvovala naši MŠ (v současné době na 1. ZŠ), za moc hezkou hru pro děti "Hádej s přírodou". Vše vyrobila a nakreslila sama a určitě budeme s dětmi rády hrát.

11. 5. 2021 - Fotografování dětí

10.6. 2021 od 8,00 hodin - odloučené pracoviště - Jiráskova ulice - zámek - skupinová fotka celé třídy.

11.6. 2021 od 8,00 hodin - hlavní budova školy - Lidická ulice - všechny třídy postupně - skupinová fotka celé třídy.

 

Nebudeme fotit skupinky ani portréty.

1. 3. 2021 - Prázdninový provoz

Informace rodičům dětí z MŠ Sedmikráska:

První den pobytu v MŠ  v Líbánkách  vedoucí stravování vybere hotově zálohu na stravné.

Počet dnů x 35 Kč na den dítě od 3 do 6 let, děti 7 leté 36 Kč na den, školné se vybírat nebude.

 

Otevřené MŠ:

- v měsíci červenci (1. - 30.7. 2021) - MŠ v Líbánkách                                                 - v měsíci srpnu (2. - 31.8. 2021) - MŠ Sedmikráska

 

                                 

 

29. 4. 2021 - Bubnování v MŠ

Zítra 30.4. proběhne na školní zahradě od 10.00 hod. a 10.30 hod.bubnování. Třídy budou rozděleny do dvou skupin a budou mít mezi sebou dostatečné rozestupy.

26. 4. 2021 - Podklady pro odklad školní docházky

Pro odklad školní docházky je nezbytné doložit kopie dokladů:
- Zpráva z poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna-ppp nebo speciální pedagogické centrum-spc)
- Potvrzení od lékaře
- Rozhodnutí o odkladu ze ZŠ

 

Děkujeme.
Dnes 21.4. jsme došli do finále a díky vstřícnosti našeho zřizovatele jsme na zahradě mohli postavit indiánský stan "teepee". Máme velkou radost, že dětem nabídneme pro jejich hry i venkovní učebnu nový prostor. Se zahradou máme velké plány-každá třída bude mít svůj záhonek, z vrbových proutků jsme s dětmi vyrobily přírodní domeček a dle projektu projektantky nasázíme novou zeleň.

 

22. 2. 2021 - Informace pro rodiče na hlavní budově

Při vyzvedávání dětí zvoňte na zvonek Vaší třídy.
Paní učitelka vám na dálku otevře.
Děkujeme.

Pokud bude Vaše dítě pozitivní na COVID-19,

prosíme co nejdříve o informaci paní ředitelce

na email ms@vlibankach.litomysl.cz

Prosíme rodiče ze třídy Vážek o vyzvedávání dětí
po 12.00 hod., aby oběd proběhl v klidu a pohodě.

 
Vážení rodiče,
od 1.2. 2021 dochází ke změně Školního řádu - je doplněn o distanční vzdělávání.
Seznamte se prosím s novým zněním v záložce "Mateřská škola - Školní řád" a vytisknutý je v šatnách dětí.
 
Děkujeme.
Vážení rodiče,
od 1.2.2021 dochází ke změnám ve „Vnitřním řádu školní jídelny“ – cena dopolední a odpolední svačiny a odebírání odpolední svačiny.
Seznamte se prosím s platným zněním, který naleznete v záložce "Školní jídelna" a na třídních nástěnkách v šatnách dětí.
 
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

10. 10. 2020 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

1. 10. 2020 - Začíná keramika

Od měsíce října začínáme s dětmi keramické tvoření.

16. 9. 2020 - Platba školného a stravného

INFORMACE PRO RODIČE – PLATBA „ŠKOLNÉHO“ A „STRAVNÉHO“
(Vysvětlení pro rodiče, kteří nebyli na schůzce nebo mají nejasnosti v platbách.)

V září bylo inkasem strženo 400,- Kč u dětí, které platí školné (ne předškoláci). Stejně proběhne každý měsíc. (11x za rok). Stravné děti do 6 let 35,- Kč/za den = 735,- Kč předplaceno na září. Stravné děti s odkladem školní docházky 36,- Kč/za den = 756,- Kč předplaceno na září.

Odhlášené dny za září budou odečteny při platbě za říjen.
Stejně tak se vždy odečte odhlášené stravné v dalším měsíci.

9. 9. 2020 - Naše školka na Facebooku

Novinka

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

8. 9. 2020 - Vstup do šaten MŠ je povolen

POUZE V ROUŠKÁCH

Děkujeme

Naše školka je zapojena do následujících programů: