Aktuality

8. 12. 2021 - Zpívání u vánočního stromečku - změna

Ve středu 8. 12. v 10.00 hod. si na zahradě MŠ s dětmi zazpíváme u vánočního stromečku.

29. 11. 2021 - Provoz MŠ

Provoz MŠ je     

v prosinci

do 22. 12. 2021

V novém roce začínáme

3. 1. 2022.

30. 11. 2021 - Mikulášská nadílka

Letos k nám přijde Mikuláš, anděl a čert:

- na odloučené pracoviště ve čtvrtek 2. 12. dopoledne

- na hlavní budovu v pátek 3. 12. dopoledne

26. 11. 2021 - Potvrzení o karanténě

V případě karantény MŠ není oprávněna vystavit potvrzení o uzavření třídy, žádejte u lékaře nebo OSSZ. Další informace v souboru níže nebo na webu ČSSZ i na jejich facebooku.

Název Formát Velikost

24. 11. 2021 - Informace k PCR testování

Alternativní forma testování PCR, kterou umožňují testovací sady "Kloktej to":

Co to je?
Kloktej to je oficiální český PCR test, který provede rodič doma s dítětem (v našem případě, jinak jsou to PCR testy samozřejmě pro všechny) a odnese do lékárny, která test pošle do laboratoře. Výsledek dostane rodič smskou a emailem.

Jaká je výhoda Kloktej to?
- Jednoznačně to, že se nikam nemusíte hlásit na čas a nemusíte čekat na volný termín v testovacím místě, což je v poslední době opravdu problém. Termíny nejsou. Díky tomuto "domácímu" odběru se mohou děti dostat daleko dříve zpět do školy.
- Test je jednoduchý, zvládne ho každý, kdo umí kloktat. :-)

Kde seženu veškeré informace o testu a přesný postup?
- Vše potřebné se dozvíte na www.kloktej.to . 
- Zjednodušeně popsáno: 1. Koupíte si testovací sadu kloktejto za cca 55,-Kč. Na krabičce je přesný návod, jak postupovat. Zaregistrujete si jednoduše sadu na internetu (návod na krabičce) - zvolíte možnost testování zdarma pro děti do 18 let (pokud testujete dítě), provedete test a odnesete do lékárny.

Kde seženu kloktejto v Litomyšli?
V Litomyšli nabízí kloktejto pouze Lékárna u nemocnice ("zelená" lékárna naproti nemocnici) , vzorky můžete donést do lékárny v PO, ÚT, ST, ČT do osmi hodin ráno. V 8:00 je svoz vzorků do laboratoře.

23. 11. 2021 - Plavecký výcvik - Sluníčka, Vážky, Hvězdičky, nově Veverky

Začínáme s plaveckým výcvikem, každé úterý od 23. 11. od 10.00 do 11.00 hod.

Přesné termíny jsou na nástěnkách u tříd.

S sebou si děti vezmou do batůžku: plavky, podepsanou osušku, pití, pokud jsou děti zvyklé na brýle nebo čepici.

Vzhledem k tomu, že končíme před obědem, nedávejte dětem žádné sladkosti.

Děkujeme.

Název Formát Velikost

3. 11. 2021 - Informace pro rodiče

Pokud byste měl někdo možnost zajistit sponzorský dar pro MŠ, budeme za Vaši aktivitu rády. Poskytnutou částku můžeme uvést do Sponzorské smlouvy a použijeme ji na nákup vánočních dárků.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, ředitelku MŠ na tel. 724312096.

Děkujeme.

25. 10. 2021 - Distanční vzdělávání v MŠ

Informace k distanční formě vzdělávání v MŠ najdete       

v sekci "Předškoláci".

20. 10. 2021 - Děti v MŠ

Prosíme rodiče, aby do školky dávali děti zdravé - bez kašle, rýmy a zažívacích potíží. V opačném případě dochází ve třídě k nákaze ostatních dětí.

 

Děkujeme.

19. 10. 2021 - Zapojení do projektu

Děti na hlavní budově MŠ budou zapojeny do projektu "Zapojení trenérů do výuky TV na 1. stupni a v MŠ".
Bližší informace jsou na webu 1.ZŠ v sekci "Nástěnka".
Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte do třídy informovali paní učitelku o případných úrazech doma.
 
Dovolujeme si připomenout, aby všechny děti měly ve skříňkách náhradní oblečení.
 
Děkujeme.

5. 10. 2021 - Pohádková divadla v MŠ

Přehled objednaných divadelních představení (pokud situace dovolí):

 

- hlavní budova                                                                            - odloučené pracoviště

21.10. Kouzelná hruška                                                                 5.11. Dvanáct měsíčků

26.11. Dvanáct měsíčků                                                                20.1. Domku, domku, domečku

21.1. Domku, domku, domečku                                                  11.2. O skřítkovi a víle

18.2. O skřítkovi a víle                                                                  13.5. Sůl nad zlato

22.3. Tulipánek

20.5. Sůl nad zlato

 

4. 10. 2021 - Připomínáme

VSTUP DO MŠ je POUZE V ROUŠKÁCH nebo RESPIRÁTORECH A S ROZESTUPY

Děkujeme

4. 10. 2021 - Seznámení se školním řádem

Prosíme rodiče, aby se seznámili s aktuálním školním řádem v záložce "Mateřská škola" - Školní řád" .
Na třídách bude připraven seznam k podpisu.
Děkujeme.

4. 10. 2021 - Organizace školního roku

 
28. 10.  Státní svátek - MŠ uzavřena
27., 29. 10. - Podzimní prázdniny - omezený provoz
17. 11. - Státní svátek - MŠ uzavřena
23.12. 2021 - 2.1. 2022 - Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena
28.2. - 4.3. - Jarní prázdniny - omezený provoz
14. 4. -  Velikonoční prázdniny - omezený provoz
15., 18. 4. - Státní svátek - Velikonoce - MŠ uzavřena
1. 7. - 31.8. - Prázdninový provoz - bude upřesněno

24. 9. 2021 - Doporučujeme

V záložce "Pro rodiče" doporučujeme přečíst článek Když jsou rána ve školce těžká.

Je to zkušenost jedné maminky a funguje.

20. 9. 2021 - Praxe v MŠ

Praxe studentek pedagogické školy začíná:
- od 23.9. na hlavní budově ve třídě Vážek
- od 30.9. na odloučeném pracovišti ve třídě Veverek
Studentky přijdou do MŠ v rouškách a při výstupech budou bez roušek (jsou testované).

16. 9. 2021 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

15. 9. 2021 - Logopedický screening

Klinická logopedka provede pro zájemce logopedický screening:

 

1. 10. v 8.00 hod. v pátek na odloučeném pracovišti

6. 10. v 8.00 hod. ve středu na hlavní budově MŠ

15. 9. 2021 - Aktivity na zahradě

Dnes navštívily zahradu na Lidické MŠ i děti z odloučeného pracoviště, kde měly aktivity v tee-pee stanu a pohrály si v prostoru kolem.

12. 9. 2021 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Hlavní budova školy : omluvse@lit.cz, nebo tel. 778/ 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky – 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí.

12. 9. 2021 - Co má umět předškolák

V záložce "Předškoláci" jsou nové informace, doporučejeme přečíst.

2. 9. 2021 - Změna školného

Plánované navýšení školného na 500,- Kč bude od příštího školního roku 2022/23. Zatím zůstává 400,- Kč měsíčně (předškoláci neplatí).
Naše zahrada má opět nové prvky: relaxační slunný prostor, domeček pro tématické hry dětí a na odloučeném pracovišti je na zahradě nový chodník.

 

25. 8. 2021 - Změny v cenách stravného

Děti se stravují ve školní jídelně za cenu potravinového normativu

 

Cena stravného:             Děti do 6 let věku            Děti starší 6 let věku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celodenní platba                   37,- Kč                             39,- Kč

Přesnídávka:                             8,- Kč                               9,- Kč

Oběd:                                         21,- Kč                             22,- Kč

Odpolední  svačina :                8,-Kč                                8,- Kč

 

Pokud půjde dítě domů po obědě (rodiče tuto skutečnost nahlásí ráno učitelce), nebude mu odpolední svačina započítána.

Další informace najdete v záložce "Školní jídelna".

 

INFORMACE PRO RODIČE – PLATBA „ŠKOLNÉHO“ A „STRAVNÉHO“
(Vysvětlení pro rodiče, kteří nebyli na schůzce nebo mají nejasnosti v platbách.)

Inkasem bude v září strženo 400,- Kč u dětí, které platí školné (ne předškoláci). Stejně proběhne každý měsíc. (11x za rok). Stravné děti do 6 let 37,- Kč/za den = 777,- Kč předplaceno na září. Stravné děti s odkladem školní docházky 39,- Kč/za den = 819,- Kč předplaceno na září.

Odhlášené dny za září budou odečteny při platbě za říjen.
Stejně tak se vždy odečte odhlášené stravné v dalším měsíci.

25. 8. 2021 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

Pokud bude Vaše dítě pozitivní na COVID-19,

prosíme co nejdříve o informaci paní ředitelce

na email ms@vlibankach.litomysl.cz

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

25. 8. 2021 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

14. 6. 2021 - Prosba - doplňující informace (číslo účtu)

Vážení rodiče,

Ve třídě „ Motýlků“ dlouhodobě onemocněla naše kamarádka Barunka. Rodina se den ze dne ocitla v těžké situaci – po všech stránkách…. Maminka leží s Barunkou v nemocnici a tatínek musel časově přizpůsobit své zaměstnání tak, aby se mohl postarat o další holčičku, která chodí na první stupeň ZŠ. Pro mnohé z nás je nepředstavitelné, že by se s touto situací musel potýkat….

Paní Hladíková – maminka holčičky z téže třídy přišla s nápadem – vyfotí Motýlky a výtěžek z prodaných fotografií zájemcům věnuje spolu s rodiči z Motýlků rodině jako podporu při léčbě.

Pokud by někdo z Vás chtěl také tuto rodinu v jejich tíživé situaci podpořit jakoukoliv finanční částkou, obraťte se na třídní učitelku nebo na ředitelku školy, případně převedl částku na níže uvedený účet. Zvýšené náklady bude mít rodina na cestovné, stravu dívenky i na podporu maminky při každodenní účasti při další léčbě. Maminka je OSVČ a v době minulé nemohla svoji profesi vykonávat. Rodina souhlasí s pomocí, děkuje a je vděčná za náš zájem a pochopení.

Číslo transparentního účtu je 239263099/0600.

 

Zaměstnanci Mateřské školy v Líbánkách se k této žádosti o pomoc také připojí.

Pokud byste měli jakýkoliv nápad, je vítán….

 

Děkuji Vítězslava Borovičková, ředitelka

Naše školka je zapojena do následujících programů: