Aktuality

29. 4. 2021 - Informace k otevření MŠ

Od pondělí 3.5. mohou mateřskou školu navštěvovat všechny děti bez omezení a bez testování.

V šatnách dodržujte rozestupy, max. 2 - 3 děti s rodičem.

 

Těšíme se na děti.


29. 4. 2021 - Bubnování v MŠ

Zítra 30.4. proběhne na školní zahradě od 10.00 hod. a 10.30 hod.bubnování. Třídy budou rozděleny do dvou skupin a budou mít mezi sebou dostatečné rozestupy.

26. 4. 2021 - Podklady pro odklad školní docházky

Pro odklad školní docházky je nezbytné doložit kopie dokladů:
- Zpráva z poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna-ppp nebo speciální pedagogické centrum-spc)
- Potvrzení od lékaře
- Rozhodnutí o odkladu ze ZŠ

 

Děkujeme.
Dnes 21.4. jsme došli do finále a díky vstřícnosti našeho zřizovatele jsme na zahradě mohli postavit indiánský stan "teepee". Máme velkou radost, že dětem nabídneme pro jejich hry i venkovní učebnu nový prostor. Se zahradou máme velké plány-každá třída bude mít svůj záhonek, z vrbových proutků jsme s dětmi vyrobily přírodní domeček a dle projektu projektantky nasázíme novou zeleň.

 

V sekci "Školní jídelna" je nový zajímavý článek z odborného časopisu Výživa s názvem Výživová pyramida.
Navrhujeme přečíst.

Informace k zápisu do mateřské školy  pro školní rok  2021/2022

Termín zápisu:  2. – 16. 5. 2021

 

Rodiče mají možnost zapsat své dítě do mateřské školy tímto způsobem - vyplněnou přihlášku zašlou:

  • Do datové schránky mateřské školy – cvix93u
  • E mail MŠ s elektronickým podpisem – ms@vlibankach.litomysl.cz
  • Poštou na adresu školy - Lidická 1056, Litomyšl
  • Osobním podáním ve škole – přihlášku vhodíte do poštovní schránky u hlavního vchodu

Přihláška je ke stažení níže, na stránkách Města Litomyšl nebo k vyzvednutí přímo v mateřské škole.

 

K žádosti přiložíte:

  • kopii rodného listu
  • potvrzení lékaře o očkování dítěte, pokud nebude potvrzeno přímo v přihlášce.

Potvrzení o očkování se netýká dítěte, které bude od 1.9.2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.

 

Rodiče obdrží emailem potvrzení o přijetí přihlášky a přidělení jednacího čísla pro správní řízení.

Seznam přijatých dětí pod těmito čísly bude dne 2.6. 2021 zveřejněn na stránkách školy a na dveřích u vchodu do hlavní budovy na Lidické ulici.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Školský obvod MŠ je v Obecně závazné vyhlášce města Litomyšl 02/2021 - přiloženo níže.

 

Přihlášky se přijímají až ve dnech zápisu!!! 
Pokud budou doručeny dříve, nebudou zaevidovány.

1. 3. 2021 - Prázdninový provoz

Otevřené MŠ:

- v měsíci červenci (1. - 30.7. 2021) - MŠ v Líbánkách                                                 - v měsíci srpnu (2. - 31.8. 2021) - MŠ Sedmikráska

 

                                 

 

22. 2. 2021 - Informace pro rodiče na hlavní budově

Při vyzvedávání dětí zvoňte na zvonek Vaší třídy.
Paní učitelka vám na dálku otevře.
Děkujeme.

9. 2. 2021 - Potvrzení o zaplacení školného

V jednotlivých třídách je připraveno Potvrzení o zaplacení školného za loňský kalendářní rok, které můžete použít na odpočet ze základu daně.

Pokud bude Vaše dítě pozitivní na COVID-19,

prosíme co nejdříve o informaci paní ředitelce

na email ms@vlibankach.litomysl.cz

Prosíme rodiče ze třídy Vážek o vyzvedávání dětí
po 12.00 hod., aby oběd proběhl v klidu a pohodě.

 
Vážení rodiče,
od 1.2. 2021 dochází ke změně Školního řádu - je doplněn o distanční vzdělávání.
Seznamte se prosím s novým zněním v záložce "Mateřská škola - Školní řád" a vytisknutý je v šatnách dětí.
 
Děkujeme.
Vážení rodiče,
od 1.2.2021 dochází ke změnám ve „Vnitřním řádu školní jídelny“ – cena dopolední a odpolední svačiny a odebírání odpolední svačiny.
Seznamte se prosím s platným zněním, který naleznete v záložce "Školní jídelna" a na třídních nástěnkách v šatnách dětí.
 
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

10. 10. 2020 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

1. 10. 2020 - Začíná keramika

Od měsíce října začínáme s dětmi keramické tvoření.

16. 9. 2020 - Platba školného a stravného

INFORMACE PRO RODIČE – PLATBA „ŠKOLNÉHO“ A „STRAVNÉHO“
(Vysvětlení pro rodiče, kteří nebyli na schůzce nebo mají nejasnosti v platbách.)

V září bylo inkasem strženo 400,- Kč u dětí, které platí školné (ne předškoláci). Stejně proběhne každý měsíc. (11x za rok). Stravné děti do 6 let 35,- Kč/za den = 735,- Kč předplaceno na září. Stravné děti s odkladem školní docházky 36,- Kč/za den = 756,- Kč předplaceno na září.

Odhlášené dny za září budou odečteny při platbě za říjen.
Stejně tak se vždy odečte odhlášené stravné v dalším měsíci.

9. 9. 2020 - Naše školka na Facebooku

Novinka

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

8. 9. 2020 - Vstup do šaten MŠ je povolen

POUZE V ROUŠKÁCH

Děkujeme

Naše školka je zapojena do následujících programů: