Aktuality

16. 9. 2021 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

V úterý 21. 9. se jdou předškoláci podívat na 3. ZŠ, kde pro ně budou připraveny stanoviště s úkoly.
Během jejich plnění si prohlédnou celou školu.

15. 9. 2021 - Logopedický screening

Klinická logopedka provede pro zájemce logopedický screening:

 

1. 10. v 8.00 hod. v pátek na odloučeném pracovišti

6. 10. v 8.00 hod. ve středu na hlavní budově MŠ

15. 9. 2021 - Aktivity na zahradě

Dnes navštívily zahradu na Lidické MŠ i děti z odloučeného pracoviště, kde měly aktivity v tee-pee stanu a pohrály si v prostoru kolem.

13. 9. 2021 - Rozběhněme pěstounství

V týdnu 13. - 19. 9. 2021 je v areálu Černé hory v Litomyšli akce "Rozběhněme pěstounství".

Bližší informace jsou přiloženy níže.

12. 9. 2021 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Hlavní budova školy : omluvse@lit.cz, nebo tel. 778/ 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky – 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí.

12. 9. 2021 - Co má umět předškolák

V záložce "Předškoláci" jsou nové informace, doporučejeme přečíst.

2. 9. 2021 - Změna školného

Plánované navýšení školného na 500,- Kč bude od příštího školního roku 2022/23. Zatím zůstává 400,- Kč měsíčně (předškoláci neplatí).
Naše zahrada má opět nové prvky: relaxační slunný prostor, domeček pro tématické hry dětí a na odloučeném pracovišti je na zahradě nový chodník.

 

25. 8. 2021 - Změny v cenách stravného

Děti se stravují ve školní jídelně za cenu potravinového normativu

 

Cena stravného:             Děti do 6 let věku            Děti starší 6 let věku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celodenní platba                   37,- Kč                             39,- Kč

Přesnídávka:                             8,- Kč                               9,- Kč

Oběd:                                         21,- Kč                             22,- Kč

Odpolední  svačina :                8,-Kč                                8,- Kč

 

Pokud půjde dítě domů po obědě (rodiče tuto skutečnost nahlásí ráno učitelce), nebude mu odpolední svačina započítána.

Další informace najdete v záložce "Školní jídelna".

 

INFORMACE PRO RODIČE – PLATBA „ŠKOLNÉHO“ A „STRAVNÉHO“
(Vysvětlení pro rodiče, kteří nebyli na schůzce nebo mají nejasnosti v platbách.)

Inkasem bude v září strženo 400,- Kč u dětí, které platí školné (ne předškoláci). Stejně proběhne každý měsíc. (11x za rok). Stravné děti do 6 let 37,- Kč/za den = 777,- Kč předplaceno na září. Stravné děti s odkladem školní docházky 39,- Kč/za den = 819,- Kč předplaceno na září.

Odhlášené dny za září budou odečteny při platbě za říjen.
Stejně tak se vždy odečte odhlášené stravné v dalším měsíci.

26. 8. 2021 - Vstup do šaten MŠ je povolen

POUZE V RESPIRÁTORECH A S ROZESTUPY

Děkujeme

25. 8. 2021 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

Pokud bude Vaše dítě pozitivní na COVID-19,

prosíme co nejdříve o informaci paní ředitelce

na email ms@vlibankach.litomysl.cz

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

25. 8. 2021 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

14. 6. 2021 - Prosba - doplňující informace (číslo účtu)

Vážení rodiče,

Ve třídě „ Motýlků“ dlouhodobě onemocněla naše kamarádka Barunka. Rodina se den ze dne ocitla v těžké situaci – po všech stránkách…. Maminka leží s Barunkou v nemocnici a tatínek musel časově přizpůsobit své zaměstnání tak, aby se mohl postarat o další holčičku, která chodí na první stupeň ZŠ. Pro mnohé z nás je nepředstavitelné, že by se s touto situací musel potýkat….

Paní Hladíková – maminka holčičky z téže třídy přišla s nápadem – vyfotí Motýlky a výtěžek z prodaných fotografií zájemcům věnuje spolu s rodiči z Motýlků rodině jako podporu při léčbě.

Pokud by někdo z Vás chtěl také tuto rodinu v jejich tíživé situaci podpořit jakoukoliv finanční částkou, obraťte se na třídní učitelku nebo na ředitelku školy, případně převedl částku na níže uvedený účet. Zvýšené náklady bude mít rodina na cestovné, stravu dívenky i na podporu maminky při každodenní účasti při další léčbě. Maminka je OSVČ a v době minulé nemohla svoji profesi vykonávat. Rodina souhlasí s pomocí, děkuje a je vděčná za náš zájem a pochopení.

Číslo transparentního účtu je 239263099/0600.

 

Zaměstnanci Mateřské školy v Líbánkách se k této žádosti o pomoc také připojí.

Pokud byste měli jakýkoliv nápad, je vítán….

 

Děkuji Vítězslava Borovičková, ředitelka

Naše školka je zapojena do následujících programů: