Aktuality

30. 5. 2023 - Přihlášky na prázdninový provoz

Níže najdete přihlášky na prázdninový provoz na obě MŠ, přihlášky se odevzdávají tam, kde žádáte o umístění.
O prázdninách zajišťujeme provoz pro obě MŠ, proto žádáme maminky na mateřské dovolené, aby zvážily nutnost umístění svého dítěte.

 

PŘIHLÁŠKU  VYPLŇTE  ČITELNĚ  A  ODEVZDEJTE  DO 16. 6. 2023. 

 

Děkujeme.

 

30. 5. 2023 - Výsledky správního řízení pro školní rok 2023/2024

Přijaté děti - registrační číslo :

1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,9.,12.,15.,16.,17.,18.,19.,21.,22.,23.,26.,29.,30.,32.,33.,34.,35.,36.,37.,40.,41.,42.,43.,45.,46.,47.,50.,51.,52.,56.,57.,59.,

61.,62.,63.,64.

 

Nepřijaté děti – registrační číslo:

6,10.,11.,13.,14.,20.,24.,25.,27.,28.,31.,38.,39.,48.,49.,53.,54.,55.,58.,60.

 

Zpětvzetí  č.j. 44.

 

Mgr. Vítězslava Borovičková

 

V první polovině školního roku se uvolní část míst, proto se mohou rodiče nepřijatých dětí dostavit po předchozí domluvě na konzultaci dodatečného umístění dítěte.

 

Prosím rodiče, aby se dostavili 5.6. 2023 během dne podepsat Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

 

Schůzka pro rodiče nových dětí se bude konat 14.6.2023 v 15,30 hod. ve třídě motýlků.

31. 5. 2023 - Dětský den za sokolovnou

VÁŽENÍ RODIČE,

ve středu 31.5. oslavíme společně od 16 hodin ve Sportovním areálu za Sokolovnou Den dětí.

PROSÍME, ABYSTE SI DĚTI VYZVEDLI DO 16 HODIN A PŘESUNULI SE S NIMI TAM.

Děti obdrží kartičku, na kterou dostanou po zdolání každé připravené disciplíny razítko a až jich budou mít 7, vyzvednou si párek, a ten si s Vámi opečou. I Vy si budete moci párek a jakékoli další občerstvení koupit.

PROSÍME, ABYSTE SI SVOJE DĚTI V AREÁLU HLÍDALI A ABY TAM NEJEZDILY NA KOLE.

Těšíme se na krásné odpoledne s Vámi.

19. 5. 2023 - Plánované akce do konce školního roku

- 29.5. 2023 - Dravci v MŠ


- 31.5.2023 - Den dětí za sokolovnou od 16,00 hodin

- 27.6.2023 - Vyřazení předškoláků ve Smetanově domě - dvě skupiny - včas upřesníme bližší informace

20. 4. 2023 - Informace pro rodiče předškoláků

Čtenářská pregramotnost:

pod záštitou MŠMT č.j. MŠMT-40703/2020-1 ze dne 11.12.2020

realizované Nadačním fondem LEPŠÍ ŽIVOT, pod záštitou MŠMT.

 

Vážení rodiče, naše mateřská škola se zapojila do čtenářské pregramotnosti pro rodiče a předškolní děti s názvem:

 

MAMI, TATI, POJĎME SI ČÍST
 
•Předpokládaný termín zahájení bude 2.5.2023 a asi týden před zahájením aktivity obdržíte dohodnutou formou DOPIS, kde budou uvedena pravidla této aktivity.
Přejeme Vám, aby se Vám Vaše práce s Vaším dítětem líbila.

 

• Základní pravidla této aktivity jsou:
- Knihy pro tuto aktivitu obdržíte zapůjčené domů, nebudete mít s touto aktivitou žádné náklady, pouze radost se svým dítětem
- Je důležité dodržet termíny předávání knih, což je od pondělí do pondělí
- Výstupem této aktivity je jakýkoliv obrázek Vašeho dítěte, připomínající knihu (event.s Vaším komentářem) …….
 
Předběžný průběh:
2.5.2023 (po obědě) oficiální termín zahájení čtenářské pregramotnosti, kdy bude předána rodičům jejich 1.kniha
5.6.2023 oficiální ukončení aktivity

 

Za tým MŠ Vítězslava Borovičková

 

Zájemci o tuto aktivitu se mohou nahlásit u paní učitelky ve třídě.

 

V letošním roce byla naše

mateřská škola podpořena Nadací Agrofert částkou 100 000,- Kč na integraci dětí z Ukrajiny.

 

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že již proběhl zápis do ZŠ a na hlavní budově se potýkáme s dlouhodobou nemocností několika zaměstnanců, rušíme kvůli zajištění běžného provozu odpolední přípravu předškoláků . 

Děkujeme za pochopení.

 

Ráda bych poděkovala všem babičkám, dědečkovi a třem žákyním ze základní školy, kteří si udělali čas na čtení pohádek a příběhů před odpoledním odpočinkem. Moc si toho vážím.
Vítězslava Borovičková

 

4. 4. 2023 - Důležitá informace pro rodiče předškoláků

Pokud je dítě předškolák v roce 2023/2024 a navštěvujete soukromou MŠ nebo skupinu, je povinností zákonných zástupců - rodičů přihlásit své dítě k individuálnímu vzdělávání ve spádové MŠ v době zápisu.

Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary.

Děkuji a velmi si toho vážím.

V. Borovičková

1. 2. 2022 - Infomace pro rodiče

Vážení rodiče,

Rada města Litomyšl schválila od 1.9.2022 výši školného v částce 500,- Kč měsíčně.

Prosíme vás, abyste si navýšili limit na svém inkasu.

Děkuji vám za pochopení.

 

V Litomyšli 1.9.2022 Mgr. Vítězslava Borovičková

29. 8. 2022 - Děti v MŠ

Prosíme rodiče, aby do školky dávali děti zdravé - bez kašle, rýmy a zažívacích potíží. V opačném případě dochází ve třídě k nákaze ostatních dětí.

 

Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte do třídy informovali paní učitelku o případných úrazech doma.
 
Dovolujeme si připomenout, aby všechny děti měly ve skříňkách náhradní oblečení.
 
Děkujeme.

29. 8. 2022 - Doporučujeme

V záložce "Pro rodiče" doporučujeme přečíst článek Když jsou rána ve školce těžká.

Je to zkušenost jedné maminky a funguje.

29. 8. 2022 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

29. 8. 2022 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Hlavní budova školy : omluvse@lit.cz, nebo tel. 778/ 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky – 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí, další informace nalezte v záložce "Předškoláci".

29. 8. 2022 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

29. 8. 2022 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

Naše školka je zapojena do následujících programů: