Aktuality

Z provozních důvodů prosíme nahlásit paní učitelce ve třídě přítomnost Vašeho dítěte v pátek 29.9. (po svátku 28.9.)

Děkujeme.

25. 9. 2023 - Zajímavý článek

V záložce "Pro rodiče" je zajímavý článek s názvem Je mléko nebezpečné?
Doporučujeme přečíst.

19. 9. 2023 - Podzimní slavnost

Děkuji všem dětem a jejich rodičům i všem zaměstnancům mateřské školy za příjemné prožití krásného slunného odpoledne na obou školních zahradách.....děkuji i za podzimní výzdobu zahrad a dobroty, které jste přinesli na občerstvení.
Budeme se těšit na další společné chvíle.
Všechny fotky jsou k nahlédnutí ve Fotogalerii, školní rok 2023-2024/ Zahradní slavnost.
Vítězslava Borovičková, ředitelka

11. 9. 2023 - Nadstandardní aktivita pro předškoláky

Příprava předškoláků probíhá v naší mateřské škole denně v průběhu celého týdne, nabízíme možnost dalších nadstandardních činnosti v odpoledním čase.....
Předškoláci na hlavní budově budou pracovat v době od 12.30 do 13.30 hod. s paní ředitelkou takto:
- Broučci - úterý
- Motýlci - středa
- Koťata - čtvrtek
Činnosti budou zaměřeny na grafomotorická cvičení, komunikační dovednosti, procvičování hrubé i jemné motoriky, poznávací procesy, paměť, zrakové a sluchové vnímání, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, rytmizaci, vnímání času a prostoru a podobně.
 
Předškoláci na odloučeném pracovišti budou pracovat ve stejném čase s p. učitelkou Novákovou.
Fotky z jednotlivých tříd najdete v záložce Naše třídy a po otevření konkrétní třídy jsou umístěné v dolní části.
Fotky ze společných akcí budou k nahlédnutí  v záložce Fotogalerie pod aktuálním školním rokem 2023-2024.
V záložce Pro rodiče si můžete přečíst článek zkušenost od maminky s názvem Když jsou rána ve školce těžká.
 

6. 9. 2023 - Informace pro rodiče

Žádáme rodiče, aby při ranním předávání dětí a vyzvedávání dětí nechodili do tříd a nenarušovali adaptační období ostatních dětí.

Děkujeme.

30. 8. 2023 - Osvobození od platby školného

Pokud rodič požádá ředitelku MŠ a doloží aktuální podklad, např. rozhodnutí soudu, potvrzení o přiznání dávky.... bude osvobozen od úplaty je dle vyhlášky o předškolním vzdělávání:

  1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.        

28. 7. 2023 - Změna ceny obědů pro děti s odloženou školní docházkou

Od 1.9. 2023 budou pro děti s odloženou školní docházkou zdraženy obědy o 3,- Kč, tzn. z 45,- Kč na 48,- Kč.

Žádáme rodiče těchto dětí, aby si případně navýšili limit inkasa o 100,- Kč.

Děkujeme.

4. 7. 2023 - Kontakty na odhlášení obědů

Prosíme všechny rodiče, aby děti odhlašovali nejpozději do 7.00 hod. - dítě je omluveno ve třídě i v jídelně:
- prostřednictvím aplikace "Naše MŠ"
- email: omluvse@lit.cz
- telefonicky (nelze sms): 778140258
Odloučené pracoviště:
- prostřednictvím aplikace "Naše MŠ"
- telefonicky (i sms): 737826472

V letošním roce byla naše

mateřská škola podpořena Nadací Agrofert částkou 100 000,- Kč na integraci dětí z Ukrajiny.

 

Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary.

Děkuji a velmi si toho vážím.

V. Borovičková

29. 8. 2023 - Děti v MŠ

Prosíme rodiče, aby do školky dávali děti zdravé - bez kašle, rýmy a zažívacích potíží. V opačném případě dochází ve třídě k nákaze ostatních dětí.

 

Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte do třídy informovali paní učitelku o případných úrazech doma.
 
Dovolujeme si připomenout, aby všechny děti měly ve skříňkách náhradní oblečení.
 
Děkujeme.

30. 8. 2023 - Doporučujeme

V záložce "Pro rodiče" doporučujeme přečíst článek Když jsou rána ve školce těžká.

Je to zkušenost jedné maminky a funguje.

29. 8. 2023 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

29. 8. 2023 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Hlavní budova školy : omluvse@lit.cz, nebo tel. 778/ 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky – 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí, další informace nalezte v záložce "Předškoláci".

29. 8. 2023 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

29. 8. 2023 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

Naše školka je zapojena do následujících programů: