Aktuality

V pátek 20. 1. 2023 nám paní kuchařky upekly koláče s tvarohem, jahodovou marmeládou a mákem, na kterých si děti i paní učitelky moc pochutnaly.

13. 1. 2023 - Saunování dětí

Vážení rodiče,

naše mateřská škola disponuje na odloučeném pracovišti malou saunou. Jelikož je možné v současné době saunu využívat, nabízíme Vám tuto možnost. Děti by se saunovaly 1x týdně - od příštího týdne celkem 7x (do konce února)

Cena: 140,- Kč (v případě nepřítomnosti peníze vracet nebudeme).

 

SAUNOVÁNÍ DĚTÍ:
 - do sauny může pouze ZCELA ZDRAVÉ DÍTĚ (bez rýmy, kašle…)
- před vstupem do sauny se děti osprchují
- saunujeme ve třech cyklech = 3x 3 minuty při 70°C, osprchujeme vlažnou vodou (pokud bude sníh, přidáme ochlazení na sněhu)
- při posledním sprchování se děti umyjí mýdlem, oblečou se a půjdou odpočívat a relaxovat při pohádce
- doplnění tekutin – čaj, voda, ovoce
 
DĚTI S SEBOU NIC NEPOTŘEBUJÍ.

 

Rozpis podle tříd:

Pondělí: Koťata, Broučci, Vážky

Středa: Veverky, Hvězdičky, Sluníčka, Motýlci

9. 12. 2022 - Čipový systém

 

Čipový systém na hlavní budově bude zprovozněn začátkem roku 2023.

V zálože Pro rodiče/Zajímavé články jsou vloženy 2 články o logopedické prevenci a 1 článek o saunování dětí, doporučejeme přečíst.

Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary.

Děkuji a velmi si toho vážím.

V. Borovičková

30. 8. 2022 - Organizace školního roku 2022/23

V základních školách jsou MŠMT vyhlašované prázdniny:
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Jarní prázdniny: 6. - 12. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
V naší MŠ tyto dny předpokládáme omezený provoz, je závislý na zájmu rodičů.

26. 8. 2022 - Informace pro rodiče budoucích "prvňáčků"

Příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ na hlavní budově dlouhodobě probíhá každý den během dopoledních činností: zaměřujeme se na grafomotorické cviky, uvolňování ruky, rytmizaci, předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost, skupinové i individuální činnosti...  Nově se chceme zaměřit na zvýšenou přípravu těchto dětí takto: jedna paní učitelka v čase cca od 13.30 hod. bude 1x týdně pracovat s dětmi ve volných prostorách školy. Rozpis jednotlivých tříd bude v šatně na nástěnkách.
Na odloučeném pracovišti budou předškolní děti pracovat s paní učitelkou ve třídě Hvězdiček.

1. 2. 2022 - Infomace pro rodiče

Vážení rodiče,

Rada města Litomyšl schválila od 1.9.2022 výši školného v částce 500,- Kč měsíčně.

Prosíme vás, abyste si navýšili limit na svém inkasu.

Děkuji vám za pochopení.

 

V Litomyšli 1.9.2022 Mgr. Vítězslava Borovičková

29. 8. 2022 - Děti v MŠ

Prosíme rodiče, aby do školky dávali děti zdravé - bez kašle, rýmy a zažívacích potíží. V opačném případě dochází ve třídě k nákaze ostatních dětí.

 

Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte do třídy informovali paní učitelku o případných úrazech doma.
 
Dovolujeme si připomenout, aby všechny děti měly ve skříňkách náhradní oblečení.
 
Děkujeme.

29. 8. 2022 - Doporučujeme

V záložce "Pro rodiče" doporučujeme přečíst článek Když jsou rána ve školce těžká.

Je to zkušenost jedné maminky a funguje.

29. 8. 2022 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

29. 8. 2022 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Hlavní budova školy : omluvse@lit.cz, nebo tel. 778/ 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky – 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí, další informace nalezte v záložce "Předškoláci".

29. 8. 2022 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

29. 8. 2022 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

Naše školka je zapojena do následujících programů: