Lidická 1056, 570 01 Litomyšl
telefon: +420 778 140 258

Jiráskova 95, 57001 Litomyšl - odloučené pracoviště

telefon: 461613290, odhlašování dětí 737826472

e-mail  pro omlouvání a přihlašování dětí:

omluvse@lit.cz

telefon ředitelka: 724 312 096

e-mail ředitelka: ms@vlibankach.litomysl.cz

e-mail zástupkyně: zastupce@vlibankach.litomysl.cz

e-mail účetní: ucetni@vlibankach.litomysl.cz

e-mail vedoucí stravování: jidelna@vlibankach. litomysl.cz

datová schránka: cvix93u

číslo účtu: 27-1118510297/0100

IČO: 70156018

Cestou Vzájemného Porozumnění

 

Místní Akční Plán

 

logo MŠMT

Podpora společného vzdělávání MŠ Lidická, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011308

Od 1. 4. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 577.017,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Projektový den mimo školu (MŠ)
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

Prosíme rodiče,       

aby  odhlašovali děti

nejpozději  do 7. 00    

  na telefonním čísle 

    778 140 258

(pevná linka - nelze psát sms)

nebo na e-mailové adrese:

omluvse@lit.cz

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ : Mateřská škola v Líbánkách

sídlo : Litomyšl 570 01, Lidická 1056, IČ: 70156018, telefon: 778 140 258, e-mail: 3ms@litomysl.cz

Pověřenec pro OÚ:  e-mail: poverenec@litomysl.cz, tel.:+420 720 073 518, osobní konzultace možná po telefonocké domluvě 

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SMĚŘUJE K TOMU, ABY SE STALA OTEVŘENOU, BEZPEČNOU, POHODOVOU  A VSTŘÍCNOU VŠEMU NOVÉMU.

 

CHCEME JASNÁ PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ PRO VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ - ERUDOVANÝ, KOMUNIKATIVNÍ A VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNANEC, SPOKOJENÉ DÍTĚ I RODIČ.

 

 

NAŠÍ PRIORITOU JE:

 

- VYTVÁŘENÍ POHODOVÉHO, ZDRAVÉHO, BEZPEČNÉHO A KOMUNIKATIVNÍHO PROSTŘEDÍ

- USMĚVAVÁ, KREATIVNÍ A VSTŘÍCNÁ UČITELKA NASLOUCHAJÍCÍ POTŘEBÁM DĚTÍ

- INDIVIDUÁLNÍ PÉČE PRO VŠECHNY DĚTI - PODLE JEJICH POTŘEB A ZÁJMŮ

- VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY 

- PODPORA ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ

- ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

- VYUŽÍVÁNÍ NOVÝCH FOREM A METOD PRÁCE

- VZUŽÍVÁNÍ METOD SEBEHODNOCENÍ DĚTÍ A KRITICKÉHO MYŠLENÍ 

- PODPORA RODINY A PORADENSTVÍ

 

 

UPŘEDNOSTŇUJEME:

 

- DOSTATEČNÝ ČAS PRO VOLNÉ HRY

- UPLATŇOVÁNÍ RITUÁLŮ TŘÍDY A SPOLEČNĚ VYTVOŘENÝCH PRAVIDEL

- SDÍLENÍ ZÁŽITKŮ A SPOLEČNÉ OSLAVY

- MOŽNOST VOLBY ZE STRANY DĚTÍ, ALE ZÁROVEŇ I ODPOVĚDNOST ZA SVÁ ROZHODNUTÍ

- PROŽITKOVÉ UČENÍ, POKUSY A EXPERIMENTOVÁNÍ

- DOSTATEK POHYBU VE TŘÍDÁCH I VENKU

- PRAKTICKÉ ČINNOSTI V PŘÍRODĚ - MATEŘSKÁ ŠKOLA JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODNÍHO AREÁLU ČERNÁ HORA 

- SLEDOVÁNÍ REÁLNÝCH ČINNOSTÍ MIMO ŠKOLU - EXKURZE, VÝSTAVY, VÝLETY S OHLEDEM NA VĚKOVÉ MOŽNOSTI DĚTÍ

 

 

VYŽADUJEME A PODPORUJEME:

 

- OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ SMĚREM K INKLKUZI A AKTUÁLNÍM TÉMATŮM

- PODPORA PRAXE STUDENTŮ VOŠ A SPGŠ  LITOMYŠL  AJ.,

 

VYLEPŠUJEME:

 

- DOPLNĚNÍ A VYBAVENÍ ZAHRADY PRO NETRADIČNÍ AKTIVITY DĚTÍ

- ZAMĚŘENÍ NA MANIPULAČNÍ AKTIVITY A PRAKTICKÉ ČINNOSTI ( PRÁCE SE DŘEVEM, VODOU A PÍSKEM ....)

- VYUŽÍVÁNÍ REÁLNÉHO DĚTSKÉHO NÁŘADÍ PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI ( PRÁCE NA ZAHRADĚ, BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA, PĚSTITELSKÉ ČINNOSTI )

- HLEDÁME VYUŽITÍ SOUČASNÉHO NEFUNKČNÍHO BAZÉNU  - TERÉNNÍ ÚPRAVY, MLŽIDLA, SPRCHY AP.

 

 

JSME OTEVŘENY VŠEM REÁLNÝM NÁVRHŮM, NÁPADŮM A POMOCI ZE STRANY RODIČŮ, SPONZORŮ, ZŘIZOVATELE I VEŘEJNOSTI.

 

Co děti  v MŠ potřebují: 

 

- pohodlné oblečení na hraní

- bačkůrky nebo pevné sandály (ne pantofle , crocsy ...)

- pyžamo 

- tepláčky nebo šusťáky pro pobyt venku

- pláštěnku

- gumáky

- náhradní oblečení  včetně spodního prádla

- kapesníky pro vlastní potřebu (pobyt venku)

 

Všechny osobní věci dětem podepsat nebo jinak označit!

Spolupracujeme:

 

- se základními školami

- se SPgŠ a VOŠ

- se ZUŠ

- s místní knihovnou

- s DDM

- se záchrannou stanicí pro volně žijící zvířata Pasíčka

- s Ekocentrem Paleta v Oucmanicích

© Mateřská škola v Líbánkách Litomyšl ▪ design 2014 © regrafika