Aktuality

Z důvodu zajištění provozu žádáme o přihlašování dětí na email:

ms@vlibankach.litomysl.cz

Děkujeme.

27. 2. 2021 - Informace k IZS

Specifikace profesí k Integrovanému záchrannmu systému z 15.2.2021 (zatím aktuální):

če bude zajišťována dětem rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. če o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.

Od pondělí 1.3. budou otevřeny 2 třídy na Lidické ulici pro děti rodičů Integrovaného záchranného systému.

Třídy budou označeny .

 

Odloučené pracoviště u zámku bude po dobu nouzového stavu uzavřeno.

 

Další informace budou následovat.

24. 2. 2021 - Omezení přístupu do šaten MŠ

Vzhledem k situaci prosíme rodiče o dodržování

rozestupů v šatnách MŠ,

tzn. v šatně maximálně 2 osoby

22. 2. 2021 - Informace pro rodiče na hlavní budově

Při vyzvedávání dětí zvoňte na zvonek Vaší třídy.
Paní učitelka vám na dálku otevře.
Děkujeme.

10. 2. 2021 - Třídní karnevaly

Ve třídách se uskuteční karnevaly v termínech:
Broučci - v pátek 12.2.
Hvězdičky - v úterý 23.2.
Veverky - ve středu 24.2.
Koťata a Sluníčka - ve středu 24.2.
Motýlci - ve čtvrtek 25.2.
Těšíme se na děti v kostýmech.

9. 2. 2021 - Potvrzení o zaplacení školného

V jednotlivých třídách je připraveno Potvrzení o zaplacení školného za loňský kalendářní rok, které můžete použít na odpočet ze základu daně.

Pokud bude Vaše dítě pozitivní na COVID-19,

prosíme co nejdříve o informaci paní ředitelce

na email ms@vlibankach.litomysl.cz

Prosíme rodiče ze třídy Vážek o vyzvedávání dětí
po 12.00 hod., aby oběd proběhl v klidu a pohodě.

 
Vážení rodiče,
od 1.2. 2021 dochází ke změně Školního řádu - je doplněn o distanční vzdělávání.
Seznamte se prosím s novým zněním v záložce "Mateřská škola - Školní řád" a vytisknutý je v šatnách dětí.
 
Děkujeme.
Vážení rodiče,
od 1.2.2021 dochází ke změnám ve „Vnitřním řádu školní jídelny“ – cena dopolední a odpolední svačiny a odebírání odpolední svačiny.
Seznamte se prosím s platným zněním, který naleznete v záložce "Školní jídelna" a na třídních nástěnkách v šatnách dětí.
 
Děkujeme.

Vážení rodiče,

děkujeme za vyplnění  Dotazníku pro rodiče. Z Dotazníků vyplynula připomínka o pružnějším informování rodičů o uzavření třídy z důvodu karantény a následném znovuotevření třídy.

Odpovídáme:

Na základě informace od rodičů, že jsou pozitivní, čekáme na test dítěte. Pokud nám rodič sdělí, že je dítě pozitivní, okamžitě voláme na OHS a konzultujeme postup. Informace o uzavření třídy je ihned zveřejněna na webových stránkách a každému rodiči z dané třídy na osobní email.

 

Sledujte, prosím, pravidelně webové stránky školy www.vlibankach.litomysl.cz.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

10. 10. 2020 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

1. 10. 2020 - Začíná keramika

Od měsíce října začínáme s dětmi keramické tvoření.

16. 9. 2020 - Platba školného a stravného

INFORMACE PRO RODIČE – PLATBA „ŠKOLNÉHO“ A „STRAVNÉHO“
(Vysvětlení pro rodiče, kteří nebyli na schůzce nebo mají nejasnosti v platbách.)

V září bylo inkasem strženo 400,- Kč u dětí, které platí školné (ne předškoláci). Stejně proběhne každý měsíc. (11x za rok). Stravné děti do 6 let 35,- Kč/za den = 735,- Kč předplaceno na září. Stravné děti s odkladem školní docházky 36,- Kč/za den = 756,- Kč předplaceno na září.

Odhlášené dny za září budou odečteny při platbě za říjen.
Stejně tak se vždy odečte odhlášené stravné v dalším měsíci.

9. 9. 2020 - Naše školka na Facebooku

Novinka

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

8. 9. 2020 - Vstup do šaten MŠ je povolen

POUZE V ROUŠKÁCH

Děkujeme

Naše školka je zapojena do následujících programů: