Aktuality

16. 7. 2021 - Pro Barunku - 2 soboty

 Poukázky jsou na občerstvení v autobusu,  mohou se také vyzvednout během příštího týdne v ředitelně MŠ v Líbánkách. 

Pokud si zajdete na párek v rohlíku a nebudete mít poukázku, stačí jen říct, že jste z MŠ v Líbánkách, heslo BARUNKA.

Děkujeme, že si najdete čas a pomůžete.

 

20. 6. 2021 - Prázdninový provoz

Z provozních důvodů je nutné, aby rodiče dětí z MŠ Sedmikráska odhlašovali a přihlašovali děti:

- na omluvse@lit.cz nebo na tel. čísle 778140258.

 

Provoz o prázdninách v MŠ v Líbánkách bude: 6.00 - 16.00 hod.

 

Informace rodičům dětí z MŠ Sedmikráska:

První den pobytu v MŠ  v Líbánkách  vedoucí stravování vybere hotově zálohu na stravné.

Počet dnů x 35 Kč na den dítě od 3 do 6 let, děti 7 leté 36 Kč na den, školné se vybírat nebude.

 

Otevřené MŠ:

- v měsíci červenci (1. - 30.7. 2021) - MŠ v Líbánkách                                                 - v měsíci srpnu (2. - 31.8. 2021) - MŠ Sedmikráska

 

                                 

 

27. 6. 2021 - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,
vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí do naší mateřské školy na měsíc červenec bychom vás chtěli požádat, pokud to pro vás bude možné, o případné vyzvedávání vašeho dítěte po obědě (např. maminky na mateřské dovolené). Při odpoledním odpočinku může docházet ke zvýšenému riziku respiračních chorob. V současné době je v naší mateřské škole i výskyt neštovic, a také z důvodu společného umístění dětí z obou mateřských škol může docházet ke zvýšené nemocnosti. Dalším důvodem je stále i epidemiologická situace. 
 
Děkujeme za pochopení.

Z důvodu odchodu dvou paní učitelek na mateřskou dovolenou dojde od září 2021 k personálním změnám na jednotlivých třídách.

 

Prosíme rodiče dětí, které nebudou v červenci chodit do MŠ, aby vyklidili šatní skříňky. Budou je využívat děti z MŠ Sedmikráska.

Děkujeme.

22. 6. 2021 - Hasiči u stadionu - 22.6.2021

Dnes jsme viděli ukázku techniky dobrovolných hasičů z Čisté, děti si mohly sednout za volat auta, hasiči vysvětlili vybavení a největší úspěch mělo stříkání z hadice i z předního nástavce - viz fotky v galerii.

14. 6. 2021 - Prosba - doplňující informace (číslo účtu)

Vážení rodiče,

Ve třídě „ Motýlků“ dlouhodobě onemocněla naše kamarádka Barunka. Rodina se den ze dne ocitla v těžké situaci – po všech stránkách…. Maminka leží s Barunkou v nemocnici a tatínek musel časově přizpůsobit své zaměstnání tak, aby se mohl postarat o další holčičku, která chodí na první stupeň ZŠ. Pro mnohé z nás je nepředstavitelné, že by se s touto situací musel potýkat….

Paní Hladíková – maminka holčičky z téže třídy přišla s nápadem – vyfotí Motýlky a výtěžek z prodaných fotografií zájemcům věnuje spolu s rodiči z Motýlků rodině jako podporu při léčbě.

Pokud by někdo z Vás chtěl také tuto rodinu v jejich tíživé situaci podpořit jakoukoliv finanční částkou, obraťte se na třídní učitelku nebo na ředitelku školy, případně převedl částku na níže uvedený účet. Zvýšené náklady bude mít rodina na cestovné, stravu dívenky i na podporu maminky při každodenní účasti při další léčbě. Maminka je OSVČ a v době minulé nemohla svoji profesi vykonávat. Rodina souhlasí s pomocí, děkuje a je vděčná za náš zájem a pochopení.

Číslo transparentního účtu je 239263099/0600.

 

Zaměstnanci Mateřské školy v Líbánkách se k této žádosti o pomoc také připojí.

Pokud byste měli jakýkoliv nápad, je vítán….

 

Děkuji Vítězslava Borovičková, ředitelka

7. 6. 2021 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat    on-line dne 16. 6. 2021 v 15,30 hodin.

Odkaz pro připojení: naleznete zde

Slavnostní vyřazení předškoláků se uskuteční                   

ve čtvrtek 17. 6. v 16.30 hod. na zámku v kongresovém sále.

Pokud máte zájem dozvědět se informace o zdravé výživě, v sekci "Školní jídelna-články" naleznete zajímavé články.

Výsledky správního řízení naleznete v přiložených souborech.

1. 6. 2021 - Dětský den

Dnes se uskutečnil na zahradě pro děti sportovní dětský den. Zajišťovalo Středisko volného času, dopoledne bylo několik stanovišť s netradičními úkoly a na závěr bylo připravené malé překvapení. Fotky si můžete prohlédnout v galerii.
 

Na zahradu MŠ jsme zakoupili naučný prvek PEXESO z kvalitního dřevěnného materiálu s obrázky z přírody.

17. 5. 2021 - Připravované akce

7. 6. Kouzelník s programem "Kamarádi z klobouku" od 9.00 hod.                    na odloučeném pracovišti, pravděpodobně na zahradě.

 

 

10.6. pohádka "O Lesněnce" od 9.00 a 10.00 hod. (2 skupiny)                            na zahradě hlavní budovy MŠ.
Děkujeme Emičce Smetanové, která v minulosti navštěvovala naši MŠ (v současné době na 1. ZŠ), za moc hezkou hru pro děti "Hádej s přírodou". Vše vyrobila a nakreslila sama a určitě budeme s dětmi rády hrát.

29. 4. 2021 - Bubnování v MŠ

Zítra 30.4. proběhne na školní zahradě od 10.00 hod. a 10.30 hod.bubnování. Třídy budou rozděleny do dvou skupin a budou mít mezi sebou dostatečné rozestupy.

26. 4. 2021 - Podklady pro odklad školní docházky

Pro odklad školní docházky je nezbytné doložit kopie dokladů:
- Zpráva z poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna-ppp nebo speciální pedagogické centrum-spc)
- Potvrzení od lékaře
- Rozhodnutí o odkladu ze ZŠ

 

Děkujeme.
Dnes 21.4. jsme došli do finále a díky vstřícnosti našeho zřizovatele jsme na zahradě mohli postavit indiánský stan "teepee". Máme velkou radost, že dětem nabídneme pro jejich hry i venkovní učebnu nový prostor. Se zahradou máme velké plány-každá třída bude mít svůj záhonek, z vrbových proutků jsme s dětmi vyrobily přírodní domeček a dle projektu projektantky nasázíme novou zeleň.

 

22. 2. 2021 - Informace pro rodiče na hlavní budově

Při vyzvedávání dětí zvoňte na zvonek Vaší třídy.
Paní učitelka vám na dálku otevře.
Děkujeme.

Pokud bude Vaše dítě pozitivní na COVID-19,

prosíme co nejdříve o informaci paní ředitelce

na email ms@vlibankach.litomysl.cz

Prosíme rodiče ze třídy Vážek o vyzvedávání dětí
po 12.00 hod., aby oběd proběhl v klidu a pohodě.

 
Vážení rodiče,
od 1.2. 2021 dochází ke změně Školního řádu - je doplněn o distanční vzdělávání.
Seznamte se prosím s novým zněním v záložce "Mateřská škola - Školní řád" a vytisknutý je v šatnách dětí.
 
Děkujeme.
Vážení rodiče,
od 1.2.2021 dochází ke změnám ve „Vnitřním řádu školní jídelny“ – cena dopolední a odpolední svačiny a odebírání odpolední svačiny.
Seznamte se prosím s platným zněním, který naleznete v záložce "Školní jídelna" a na třídních nástěnkách v šatnách dětí.
 
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

10. 10. 2020 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

1. 10. 2020 - Začíná keramika

Od měsíce října začínáme s dětmi keramické tvoření.

16. 9. 2020 - Platba školného a stravného

INFORMACE PRO RODIČE – PLATBA „ŠKOLNÉHO“ A „STRAVNÉHO“
(Vysvětlení pro rodiče, kteří nebyli na schůzce nebo mají nejasnosti v platbách.)

V září bylo inkasem strženo 400,- Kč u dětí, které platí školné (ne předškoláci). Stejně proběhne každý měsíc. (11x za rok). Stravné děti do 6 let 35,- Kč/za den = 735,- Kč předplaceno na září. Stravné děti s odkladem školní docházky 36,- Kč/za den = 756,- Kč předplaceno na září.

Odhlášené dny za září budou odečteny při platbě za říjen.
Stejně tak se vždy odečte odhlášené stravné v dalším měsíci.

9. 9. 2020 - Naše školka na Facebooku

Novinka

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

8. 9. 2020 - Vstup do šaten MŠ je povolen

POUZE V ROUŠKÁCH

Děkujeme

Naše školka je zapojena do následujících programů: