Aktuality

27. 3. 2023 - Čtení u Broučků

Bývalé holčičky z Broučků, které chodí do 5. třídy na 1. ZŠ, přišly dětem přečíst několik pohádek - dvě Aničky a Míša...máme velkou radost.

Den otevřených dveří v naší MŠ bude v sobotu 22.4. 2023 od 9,00 do 11,00 hod. (prohlídka tříd).

23. 2. 2023 - Vyřazení předškoláků

Vyřazení předškoláků bude 27. 6. 2023.

Bližší údaje včas sdělíme.

15. 2. 2023 - Částečné uzavření zahrad u zámku

Od 20. 2. bude zcela uzavřena francouzská zahrada u zámku kvůli zařízení staveniště pro rekonstrukci zámku, už v těchto dnech začínají přípravné práce.
Anglický park by měl zůstat částečně přístupný, ale ze Zahájské ulice bude nutno bránou v parku projít doleva kolem lva a vzdálenější cestou nahoru. Cesta od umělé jeskyně k zámku bude zcela uzavřena.

16. 2. 2023 - ČIPY - Informace pro rodiče dětí docházející na hlavní budovu

Vážení rodiče,
instalace čipů se snad zdařila. Doufáme, že bude vše v pořádku a nebude docházet k žádným problémům. 
Čipy vám předají učitelky ze tříd. Každý je zálohován částkou 100,- Kč, která vám bude po odevzdání čipu zpět opět vrácena. Pokud se vám čip ztratí, nahlaste ztrátu co nejdříve paní učitelce, abychom jeho kód odhlásily z databáze, a byla tak zajištěna maximální bezpečnost. Záloha na ztracený čip je nevratná. Budete mít možnost zazálohovat si další čip s jiným kódem.
Všechny vchodové dveře v MŠ reagují na každý čip, abyste si mohli vyzvednout své dítě i v jiném oddělení – např. v průběhu prázdnin nebo při spojení tříd apod.
 
Bezpečnost v MŠ
Vstup do MŠ je možný přiložením čipu ke čtečce v těchto časech.
6,00 – 8,30
11,30 – 13,00
14,00 – 17,00 ( třída koťat - oddělení v zahradě do 16,00)
Pokud budete potřebovat přijít do MŠ v jiný čas (v době kdy je uzamčeno i pro čipy), zazvoňte na zvonek -jako dosud.
 
Děkuji vám za pochopení.
V. Borovičková

V pátek 20. 1. 2023 nám paní kuchařky upekly koláče s tvarohem, jahodovou marmeládou a mákem, na kterých si děti i paní učitelky moc pochutnaly.

V zálože Pro rodiče/Zajímavé články jsou vloženy 2 články o logopedické prevenci a 1 článek o saunování dětí, doporučejeme přečíst.

Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary.

Děkuji a velmi si toho vážím.

V. Borovičková

30. 8. 2022 - Organizace školního roku 2022/23

V základních školách jsou MŠMT vyhlašované prázdniny:
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Jarní prázdniny: 6. - 12. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
V naší MŠ tyto dny předpokládáme omezený provoz, je závislý na zájmu rodičů.

26. 8. 2022 - Informace pro rodiče budoucích "prvňáčků"

Příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ na hlavní budově dlouhodobě probíhá každý den během dopoledních činností: zaměřujeme se na grafomotorické cviky, uvolňování ruky, rytmizaci, předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost, skupinové i individuální činnosti...  Nově se chceme zaměřit na zvýšenou přípravu těchto dětí takto: jedna paní učitelka v čase cca od 13.30 hod. bude 1x týdně pracovat s dětmi ve volných prostorách školy. Rozpis jednotlivých tříd bude v šatně na nástěnkách.
Na odloučeném pracovišti budou předškolní děti pracovat s paní učitelkou ve třídě Hvězdiček.

1. 2. 2022 - Infomace pro rodiče

Vážení rodiče,

Rada města Litomyšl schválila od 1.9.2022 výši školného v částce 500,- Kč měsíčně.

Prosíme vás, abyste si navýšili limit na svém inkasu.

Děkuji vám za pochopení.

 

V Litomyšli 1.9.2022 Mgr. Vítězslava Borovičková

29. 8. 2022 - Děti v MŠ

Prosíme rodiče, aby do školky dávali děti zdravé - bez kašle, rýmy a zažívacích potíží. V opačném případě dochází ve třídě k nákaze ostatních dětí.

 

Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte do třídy informovali paní učitelku o případných úrazech doma.
 
Dovolujeme si připomenout, aby všechny děti měly ve skříňkách náhradní oblečení.
 
Děkujeme.

29. 8. 2022 - Doporučujeme

V záložce "Pro rodiče" doporučujeme přečíst článek Když jsou rána ve školce těžká.

Je to zkušenost jedné maminky a funguje.

29. 8. 2022 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

29. 8. 2022 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Hlavní budova školy : omluvse@lit.cz, nebo tel. 778/ 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky – 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí, další informace nalezte v záložce "Předškoláci".

29. 8. 2022 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

29. 8. 2022 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

Naše školka je zapojena do následujících programů: