Program MŠMT

 
Podpora společného vzdělávání MŠ v Líbánkách, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020429

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.

Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 452.352,00 Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent - personální podpora 

Projektový den ve výuce