Program MŠMT

Podpora společného vzdělávání MŠ Lidická, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011308

Od 1. 4. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II.

Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 577.017 Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Projektový den mimo školu (MŠ)
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT