Vážky

VÁŽKY

V. třída - děti věkově smíšené

paní učitelky:  Kateřina Švábová a Jarmila Marková

1. patro pavilonu B (vpředu)

email: vazky@vlibankach.litomysl.cz (pouze pro distanční výuku)

Téma Lidské tělo: Pobyt v parku se zaměřením na procvičení hmatu a zraku - Co je ze dřeva?
Datum: 18. 7. 2023 | Počet fotografií: 469