Aktuality

           Přejeme všem dětem, sourozencům i rodičům krásné prožití letních prázdnin a hodně společných                              rodinných zážitků.

Za celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Vítězslava Blažková, ředitelka

25. 6. 2024 - Prázdninový provoz v srpnu na hlavní budově (pro děti ze Sedmikrásky)

První den, kdy dítě do MŠ V Líbánkách nastoupí, vyplníte tiskopis s číslem účtu a jménem dítěte - tiskopis přiložen níže.
Zaplatíte jednorázově 1000,- Kč s tím, že přeplatek bude vrácen v září (do 25.9.2024) na účet, který uvedete.
 
Omlouvání dětí je do 7.00 hod. daného dne pouze telefonicky 778140258 (pevná linka, nelze psát sms)

 

Pozdní odhlášení znamená platba za daný den.

 

Provoz o prázdninách 6.00 - 16.00 hod.

 
Platíte jen STRAVNÉ!
Název Formát Velikost

20. 6. 2024 - Prázdninový provoz v červenci v MŠ Sedmikráska

První den, kdy dítě do MŠ Sedmikráska nastoupí, vyplníte tiskopis s číslem účtu a jménem dítěte.
Zaplatíte jednorázově 1000,- Kč s tím, že přeplatek bude vrácen v září (do 25.9.2024) na účet, který uvedete.
 
Omlouvání dětí je do 6ti hodin daného dne na:
- kuchyn.sedmikraska.lit@seznam.cz
- telefonicky : 461 61 22 80.
 Pozdní odhlášení znamená platba za daný den.
 
 Platíte jen STRAVNÉ!

16. 5. 2024 - Prázdninový provoz

Provoz o prázdninách:

Červenec - zavřeno

Srpen - otevřeno, provoz do 16.00 hod.

V době uzavření naší mateřské školy můžete využívat MŠ Sedmikráska.

Přihlášky na prázdninový provoz na obě MŠ jsou ke stažení níže.

 

Přihlášky odevzdejte do 14.6.(!!!), v místě, kde bude Vaše dítě mateřkou školu o prázdninách navštěvovat.

16. 5. 2024 - Den dobrovolnictví - poděkování

Z emailu paní ředitelce:

 

Vážená paní ředitelko.  

Moc Vám děkujeme, že jste s dětmi a jejich báječnými učitelkami v úterý dorazily, zapojily se a pomohly vytvořit skvělou atmosféru! Vaše vystoupení byla vydařená a děti usměvavé a velmi šikovné. Celkově to byl pěkný den, kdy se zhmotnila pozitivní energie :).
Fotky najdete na našem Facebooku :) - autorem je Tomáš Pleskot a paní Bisová:https://www.facebook.com/…sl/
Budeme se těšit zase někdy na viděnou. 
S pozdravem a přáním příjemného dne


Mgr. Barbora Burešová
Koordinátorka dobrovolníků
Farní charita Litomyšl

19. 4. 2024 - Článek do Lilie

MŠ v Líbánkách - odloučené pracoviště, ulice Jiráskova……

Jarní dny v mateřské škole…

Začátkem dubna se třída Veverek vydala na první jarní výlet zaměřený na environmentální činnost … aneb aktivity plné prožitků spojené s přírodou. Od rána nám svítilo sluníčko, a tak jsme se vybaveni batůžky, a plni elánu, vydali do Lesoparku „Černá hora“.

Společně jsme si užili příjemné dopoledne v lese. Děti se vzájemně domlouvaly a spolupracovaly na plnění jednotlivých úkolů a hledaly společná řešení. Poznávaly rostliny, přírodniny, přiřazovaly barvy, porovnávaly velikosti stromů, větviček, pozorovaly okolí i různé druhy živočichů. Učily se vnímat a rozvíjet všechny své smysly.

Netradičním a příjemným zážitkem pro děti bylo načerpání energie ze stromového objetí. Při společných  pohybových aktivitách v lese potkávaly kamarády z jiných tříd naší školky.

Dětská zvídavost je nepřekonatelná….  :-)  

Děti nasávaly mnoho zajímavostí o přírodě z informačních tabulí podél  naučné stezky, kde se dozvídaly o přírodě v nejbližším okolí. Během výletu ochutnávaly různé dobroty schované v batůžkách.  Zbylé odpadky a obaly ze svačin průběžně třídily. Tím se přirozeně učily chránit přírodu a nic neodhazovat  na cestě ani v lese.

 „Kousek lesa“ si děti přinesly i do školky – cestou sbíraly různé rostliny a přírodniny

 (klacíky, kamínky, šišky, rostlinky apod.)

Společně jsme  pro rodiče zhotovily i zážitkovou výstavku…..

 Vzájemné sdílení dětské radosti se spoustou prožitků z výletu je pro nás pedagogy tou nejlepší odměnou.

 Už teď se těšíme na další společné akce, které nás do konce školného roku ještě čekají:

Například….oslava Dne matek, výlet s předškoláky, třídní výlety, oslava Dne dětí za sokolovnou, slavnostní rozloučení se s předškoláky……a jiné….  J

 

                                                                                    Jana Hrubá , třída Veverky

18. 4. 2024 - Návštěva paní knihovnice

Paní knihovnice si s dětmi vyprávěla o jednotlivých profesích v kroužku.

Pracovala s dětmi formou hádanek, kvízů, prohlížením knížek a ilustrací.

Děti zjišťovaly, o které povolání se v určité hádance jedná (odborný název …např. kokpit, stetoskop apod.). Ke každému povolání si mohly děti prohlédnout i knížku.

Vyprávění i hádanky byly velmi zajímavé. Paní knihovnice postupně dětem vysvětlovala i pojmy, se kterými se setkaly poprvé. Této aktivity se zúčastnilo asi 50 dětí.

Některá povolání děti neznaly. Více informací zjišťovaly z ilustrací v nabízených  knížkách.

Poslední aktivita byla „ Hádej kdo jsem „ – stolní hra, kterou si děti mohou v knihovně zapůjčit spolu s knihami.

Výstup : znalost povolání, která nejsou častá, seznámení s novými výrazy, skupinové hry a prohlížení knížek, pozvánka k návštěvě městské knihovny,

Akce byla velmi povedená.

3. 4. 2024 - Informace pro rodiče - černý kašel

V případě nákazy černým kašlem:
 
1. Vaše dítě má příznaky onemocnění, kontaktujte pediatra.
2. V případě, že Vy nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým.
3. Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty.
 
Všechny krajské hygienické stanice jsou se správným výkladem Ministerstva zdravotnictví srozuměny a budou postupovat pod metodickým vedením Hlavní hygieničky ČR. Očkovacích látek pro děti i dospělé je dostatek. Ministerstvo zdravotnictví vyvrací nepravdivé informace, že by hrozilo jakékoli plošné vyloučení neočkovaných dětí z kolektivu. Opatření hygienických stanic budou prováděna individuálně a na základě situace v daném zařízení. Děti mohou standardně dorazit do školy.
 
S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. Vítězslava Blažková, ředitelka MŠ

Děkujeme rodičům za sponzorské dary, za které jsme pořídili nové cvičební pomůcky.

11. 9. 2023 - Nadstandardní aktivita pro předškoláky

Příprava předškoláků probíhá v naší mateřské škole denně v průběhu celého týdne, nabízíme možnost dalších nadstandardních činnosti v odpoledním čase.....
Předškoláci na hlavní budově budou pracovat v době od 12.30 do 13.30 hod. s paní ředitelkou takto:
- Broučci - úterý
- Motýlci - středa
- Koťata - čtvrtek
Činnosti budou zaměřeny na grafomotorická cvičení, komunikační dovednosti, procvičování hrubé i jemné motoriky, poznávací procesy, paměť, zrakové a sluchové vnímání, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, rytmizaci, vnímání času a prostoru a podobně.
 
Předškoláci na odloučeném pracovišti budou pracovat ve stejném čase s p. učitelkou Novákovou.
Fotky z jednotlivých tříd najdete v záložce Naše třídy a po otevření konkrétní třídy jsou umístěné v dolní části.
Fotky ze společných akcí budou k nahlédnutí  v záložce Fotogalerie pod aktuálním školním rokem 2023-2024.
V záložce Pro rodiče si můžete přečíst článek zkušenost od maminky s názvem Když jsou rána ve školce těžká.
 

30. 8. 2023 - Osvobození od platby školného

Pokud rodič požádá ředitelku MŠ a doloží aktuální podklad, např. rozhodnutí soudu, potvrzení o přiznání dávky.... bude osvobozen od úplaty je dle vyhlášky o předškolním vzdělávání:

  1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.        

28. 7. 2023 - Změna ceny obědů pro děti s odloženou školní docházkou

Od 1.9. 2023 budou pro děti s odloženou školní docházkou zdraženy obědy o 3,- Kč, tzn. z 45,- Kč na 48,- Kč.

Žádáme rodiče těchto dětí, aby si případně navýšili limit inkasa o 100,- Kč.

Děkujeme.

4. 7. 2023 - Kontakty na odhlášení obědů

Prosíme všechny rodiče, aby děti odhlašovali nejpozději do 7.00 hod. - dítě je omluveno ve třídě i v jídelně:
- prostřednictvím aplikace "Naše MŠ"
- telefonicky (nelze sms): 778140258
Odloučené pracoviště:
- prostřednictvím aplikace "Naše MŠ"
- telefonicky (i sms): 737826472

29. 8. 2023 - Děti v MŠ

Prosíme rodiče, aby do školky dávali děti zdravé - bez kašle, rýmy a zažívacích potíží. V opačném případě dochází ve třídě k nákaze ostatních dětí.

 

Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte do třídy informovali paní učitelku o případných úrazech doma.
 
Dovolujeme si připomenout, aby všechny děti měly ve skříňkách náhradní oblečení.
 
Děkujeme.

29. 8. 2023 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

29. 8. 2023 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Aplikace: Správa MŠ
Hlavní budova školy : tel. 778 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky: tel. 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí, další informace nalezte v záložce "Předškoláci".

29. 8. 2023 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

29. 8. 2023 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

Všichni spolu,registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/…471     
Od 1. 9. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Naše školka je zapojena do následujících programů: