Aktuality

28. 2. 2021 - Ošetřovné

Informace pro rodiče 

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

27. 2. 2021 - Přihláška-nouzový stav

Děti z jiné mateřské školy budou vyplňovat Přihlášku dítěte do MŠ, netýká se dětí z MŠ v Líbánkách (ani dětí z odloučeného pracoviště).
Přihláška je k dispozici níže.

Z důvodu zajištění provozu od 1.3. žádáme o přihlašování dětí na email:

ms@vlibankach.litomysl.cz

Děkujeme.

Od pondělí 1. 3. budou otevřeny 2 třídy na Lidické ulici pro děti rodičů profesí specifikovaných 

v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č.212. (viz. níže)

Třídy budou označeny.

 

Odloučené pracoviště u zámku bude po dobu nouzového stavu uzavřeno.

 

27. 2. 2021 - Informace k aktuální situaci - přiložené soubory

24. 2. 2021 - Omezení přístupu do šaten MŠ

Vzhledem k situaci prosíme rodiče o dodržování

rozestupů v šatnách MŠ,

tzn. v šatně maximálně 2 osoby

22. 2. 2021 - Informace pro rodiče na hlavní budově

Při vyzvedávání dětí zvoňte na zvonek Vaší třídy.
Paní učitelka vám na dálku otevře.
Děkujeme.

10. 2. 2021 - Třídní karnevaly

Ve třídách se uskuteční karnevaly v termínech:
Broučci - v pátek 12.2.
Hvězdičky - v úterý 23.2.
Veverky - ve středu 24.2.
Koťata a Sluníčka - ve středu 24.2.
Motýlci - ve čtvrtek 25.2.
Těšíme se na děti v kostýmech.

9. 2. 2021 - Potvrzení o zaplacení školného

V jednotlivých třídách je připraveno Potvrzení o zaplacení školného za loňský kalendářní rok, které můžete použít na odpočet ze základu daně.

Pokud bude Vaše dítě pozitivní na COVID-19,

prosíme co nejdříve o informaci paní ředitelce

na email ms@vlibankach.litomysl.cz

Prosíme rodiče ze třídy Vážek o vyzvedávání dětí
po 12.00 hod., aby oběd proběhl v klidu a pohodě.

 
Vážení rodiče,
od 1.2. 2021 dochází ke změně Školního řádu - je doplněn o distanční vzdělávání.
Seznamte se prosím s novým zněním v záložce "Mateřská škola - Školní řád" a vytisknutý je v šatnách dětí.
 
Děkujeme.
Vážení rodiče,
od 1.2.2021 dochází ke změnám ve „Vnitřním řádu školní jídelny“ – cena dopolední a odpolední svačiny a odebírání odpolední svačiny.
Seznamte se prosím s platným zněním, který naleznete v záložce "Školní jídelna" a na třídních nástěnkách v šatnách dětí.
 
Děkujeme.

Vážení rodiče,

děkujeme za vyplnění  Dotazníku pro rodiče. Z Dotazníků vyplynula připomínka o pružnějším informování rodičů o uzavření třídy z důvodu karantény a následném znovuotevření třídy.

Odpovídáme:

Na základě informace od rodičů, že jsou pozitivní, čekáme na test dítěte. Pokud nám rodič sdělí, že je dítě pozitivní, okamžitě voláme na OHS a konzultujeme postup. Informace o uzavření třídy je ihned zveřejněna na webových stránkách a každému rodiči z dané třídy na osobní email.

 

Sledujte, prosím, pravidelně webové stránky školy www.vlibankach.litomysl.cz.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

10. 10. 2020 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

1. 10. 2020 - Začíná keramika

Od měsíce října začínáme s dětmi keramické tvoření.

16. 9. 2020 - Platba školného a stravného

INFORMACE PRO RODIČE – PLATBA „ŠKOLNÉHO“ A „STRAVNÉHO“
(Vysvětlení pro rodiče, kteří nebyli na schůzce nebo mají nejasnosti v platbách.)

V září bylo inkasem strženo 400,- Kč u dětí, které platí školné (ne předškoláci). Stejně proběhne každý měsíc. (11x za rok). Stravné děti do 6 let 35,- Kč/za den = 735,- Kč předplaceno na září. Stravné děti s odkladem školní docházky 36,- Kč/za den = 756,- Kč předplaceno na září.

Odhlášené dny za září budou odečteny při platbě za říjen.
Stejně tak se vždy odečte odhlášené stravné v dalším měsíci.

9. 9. 2020 - Naše školka na Facebooku

Novinka

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

8. 9. 2020 - Vstup do šaten MŠ je povolen

POUZE V ROUŠKÁCH

Děkujeme

Naše školka je zapojena do následujících programů: