Naše priority - upřednostňujeme

Vize naší mateřské školy směřuje k tomu, aby se stala otevřenou,
bezpečnou, pohodovou a vstřícnou všemu novému.

Chceme jasná pravidla fungování pro všechny zúčastněné - erudovaný,
komunikativní a vstřícný zaměstnanec, spokojené dítě i rodič.

 „ Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno. “

J.A. Komenský, "O světě, O lásce"

 

„ ŠŤASTNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ “       

 

Naším cílem je smysluplné doplnění rodinné výchovy zajištěním mnohostranně podnětného prostředí k aktivnímu rozvoji dětí.        

 

STEJNĚ JAKO V ŽIVOTĚ -  ČAS NA POVINNOSTI A ČAS NA ZÁBAVU  

 

Škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Všichni spolu “

Zaměření:

 • Základy sociálních dovedností
 • Orientace na přírodu jako součást prostředí, které nás obklopuje a jeho ochranu
 • Podpora polytechnické výchovy

Priority:

 • Dostatečný čas pro spontánní hru jako prostor pro sociální zrání dítěte

 

„ Ve hře se dá hodně naučit, co poté bude použito, když to okolnosti budou vyžadovat“

J.A. Komenský, "O hře"

 

 • Řízené činnosti vedoucí k objevování, experimentování, učit děti

                                                      „ dívat se “

                                                      „ naslouchat “

                                                      „ objevovat “

 

 • Vzdělávání na základě aktivní účasti dětí, tvořivosti, motivace, přirozené komunikace a spolupráce

 

 • Náročnost přizpůsobena individuálním možnostem dětí - kvalifikovaný tým zaměstnanců spolupracující s odborníky zajišťuje rovný přístup všem dětem

Hodnoty školy :

 • Profesionalita a pracovitost
 • Bezpečnost
 • Vstřícnost a důvěra
 • Tvořivost a spolupráce

Důraz klademe na:

 • Spolupráci se zřizovatelem a dalšími organizacemi ve městě
 • Týmovou spolupráci – prostor pro návrhy a připomínky směřující ke zkvalitnění práce školy
 • Hledání způsobů další modernizace interiéru a exteriéru školy

„ ŠŤASTNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ  =  SPOKOJENÝ RODIČ “

 

Respektujeme a podporujeme rodinnou výchovu, životní styl rodiny i její soukromí. Spokojený rodič je pro nás motivací. Nabízíme rodičům poradenskou činnost, schůzky s pedagogy, společné aktivity