Obecná charakteristika

Mateřská škola v Líbánkách vznikla 1. 9. 2020 sloučením stávající III. mateřské školy na Lidické ulici a I. mateřské školy v Jiráskově ulici (zámek), která je nyní odloučeným pracovištěm. Tím vznikla sedmitřídní MŠ (hlavní budova 5 tříd, odloučené pracoviště 2 třídy).

Obě budovy se nacházejí v zajímavých a jedinečných lokalitách města a jsou obklopeny zelení.

Hlavní budova s prostornou zahradou stojí v klidné  části města v blízkosti přírodního areálu Černá hora, zahrádkářské kolonie, letního a zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu a plovárny.

Odloučené pracoviště nalezneme v historickém jádru města v blízkosti zámku, zámeckých a Klášterních zahrad.

Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí - byly zvětšeny prostory pro hru dětí,  upraveno sociální zařízení pro děti a zázemí pro pedagogy. Na odloučeném pracovišti byla vybudována výdejna jídla a prostory pro praní prádla.

Na hlavní budově mohou děti využívat keramickou dílnu a tělocvičnu, na odloučeném pracovišti saunu.

 

Historie názvu městské části Líbánky

Po nahlédnutí do mapy Stabilního katastru města Litomyšle z roku 1839 se domníváme, že místní část Líbánky je odvozena od původně čtyř usedlostí, které tvořily místní část předměstí Záhraď v extravilánu města. Z původní zástavby této místní části se dodnes dochovala pouze čp. 44 a 45 (dnes ul. Lidická). Jediným pramenem k místní části Líbánky jsou pozemkové knihy, kde bychom sledovali převody jednotlivých (čtyř) nemovitostí, potažmo jejich histirii. Náhled mapy je dostupný na https://archivnimapy.cuzk.cz/. Tato lokalita spadala pod předměstí Záhraď.

Zdroj: Státní archiv