Pravidla soužití v naší mateřské škole

Děti pro svůj pocit jistoty a klidu potřebují určitý řád, strukturu, hranice a pravidla, ve kterých se mohou bezpečně a svobodně pohybovat. Potřebují vědět, že to, co se děje, dává nějaký smysl, že věci se dějí předvídatelným způsobem. Pomocí pravidel se děti učí orientovat v sociálních situacích a vztazích. Hodnoty jako bezpečí, důvěra a vzájemný respekt jsou normou. Způsob, jakým jsou ve třídách vytvářena pravidla, je ovlivněn konkrétní skupinou dětí, jejich věkem a zkušenostmi v sociální skupině. Pravidla vytváříme společně s dětmi. Pokud děti spoluvytvářejí pravidla, mají větší motivaci, aby je dodržovaly. Pro snadnější zapamatování používáme obrázková pravidla.

Příklady pravidel:

1. 9. 2020 - Sovičkové pravidlo

„ Kdo chce něco znát, musí umět naslouchat…. “

1. 9. 2020 - Srdíčkové pravidlo

„ Ve školce se rádi máme, navzájem si pomáháme…."

 

1. 9. 2020 - Šnečkové pravidlo

„ Pozor děti na úraz, ve třídě je hodně nás ……“

1. 9. 2020 - Kapičkové pravidlo

„ Ruce správně umýváme, vodou přitom neplýtváme....."