Podporujeme a vylepšujeme

Podporujeme:

  • pedagogickou praxi studentů VOŠ a SPgŠ Litomyšl aj.
  • polytechnické vzdělávání
  • ekologické aktivity

Vylepšujeme:

  • doplnění a vybavení zahrady pro netradiční aktivity dětí
  • zaměření na manipulační aktivity a praktické činnosti (práce se dřevem, vodou a pískem....)
  • využívání reálného dětského nářadí pro pracovní činnosti (práce na zahradě, bylinková zahrádka, pěstitelské činnosti)
  • hledáme využití současného nefunkčního bazénu - terénní úpravy, mlžidla, sprchy apod.

Jsme otevřeny všem reálným návrhům, nápadům a pomoci ze strany rodičů, sponzorů, zřizovatele i veřejnosti.

 

Začínáme ... viz fotografie ...