Naši partneři

- základní školy v Litomyšli
- VOŠ a SPGŠ v Litomyšli
- Městské muzeum v Litomyšli
- Centrum volného času v Litomyšli
- Městská knihovna v Litomyšli
- složky záchranného systému
- Universita Pardubice - Fakulta restaurování
- Ekocentrum Pasíčka
- Ekocentrum PALETA Oucmanice