GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Mateřská škola v Líbánkách

Sídlo: Litomyšl 570 01, Lidická 1056, IČ: 70156018, telefon: 778 140 258, e-mail: ms@vlibankach.litomysl.cz

Pověřenec pro OÚ:  e-mail: poverenec@litomysl.cz, tel.:+420 720 073 518, osobní konzultace možná po telefonocké domluvě