Rozvrh dne

6:00 - 9:50
 • pitný režim, podávání ovoce a zeleniny v průběhu celého dne
6:15
 • hry a dovednosti podle volby dětí, rozvíjení činností nabízených učitelkou
 • svačina
 • řízené činnosti - frontální, skupinové a individuální, komunikační i komunitní kruh, sdílení prožitků a pohybové aktivity
9:30 - 11:40
 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku
11:40 - 12:15
 • převlékání, hygiena
 • oběd
12:15 - 14:00
 • hygiena, poslech pohádky, písničky s hudebním nástrojem, odpolední odpočinek
  průběžné vstávání, aktivity dětí s menší potřebou spánku
14:00 - 14:30
 • hygiena, svačina
14:30 - 17:00
 • spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v rozpracovaných činnostech z dopoledních hodin
17:00
 • uzavření MŠ

 

Provozní doba odloučeného pracoviště:

6:15 - 16:45 hod.