GRANT INTEGRACE 8/2022

Nadace Agrofertu finančně podpořila začlenění ukrajinských dětí do vzdělávání v naší MŠ.