Distanční výuka

Dle § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů distanční vzdělávání probíhá pouze v případech:

 

- krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona
- mimořádného opatření podle zvláštního zákona
- nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 

V případě onemocnění dítěte distanční vzdělávání neprobíhá.

Povinné předškolní vzdělávání v případě uzavření školy nebo třídy a v případě, že je nepřítomno více než 50% dětí ve třídě – distančním způsobem

 

MŠMT – Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

 

Doporučení pro mateřské školy - u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem (to však za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení).

Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (v naší mateřské škole mailem, případně papírovou formou), předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí (v návaznosti na třídní vzdělávací plány).

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Doporučení učitelek budou tak vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivých dětí.  Budou nabízeny rozvojové aktivity pro všechny děti, ale také individuální činnosti, které  budou co nejlépe odpovídat  potřebám jednotlivých dětí ( např. cílené rozvíjení  grafomotoriky, matematických představ, jazykových činností atd.)

 

Náměty pro Vás:

 

 ČT Edu pro předškolní děti (videa pro předškoláky z různých oblastí)

 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě (digitální technologie a internet a jejich

 nebezpečí))

 NPI ČR, Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou (pro děti z cizojazyčných rodin)