Individuální vzdělávání

V termínu 20.11.2020 navštívilo mateřskou školu k přezkoušení 6 dětí, které bez potíží zadané úkoly zvládly.