Individuální vzdělávání

Termíny pro přezkoušení dětí, které jsou individuálně vzdělávány: 18.11. 2021

Náhradní termín: 3.12.2021

 

Rodiče si zajistí telefonicky čas u ředitelky MŠ.